2800 پروژه عمرانی و اقتصادی
  • با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شد؛

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با بهره برداری و آغاز عملیات اجرای بیش از ۲۸۰۰ پروژه در استان گلستان، گفت: با وجود تاثیرات منفی جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه امریکا در شاخص های اقتصادی مثل بیکاری و تورم، نباید از تحولات ساختاری مثبت ایجاد شده در اقتصاد کشور بواسطه انقلاب اسلامی غافل شد.