• انتصاب یک زن به عنوان رئیس بخش ایران در موساد
  • نشست هیات تجاری کشور موریس با فعالان اقتصادی ایران
  • محمد صالح پالیزبان در بخش کامپوند مردان به نشان نقره رسید
  • تداوم گردو خاک و وزش باد درشرق کشور بویژه منطقه زابل
  • غرق شدن ۵ نفر در حوزه دریایی مازندران
یونیت‌های دندانپزشکی
  • ناصر سرگلزایی:

    رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: از دیگر مسائل این حوزه موضوع نظارت است، اکثرا نظارتی بر مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی وجود ندارد، چراکه برای نظارت بر حدود ۲۰۰۰ دندانپزشک، کمتر از انگشتان یک دست ناظر وجود دارد.