پاشاخان هندی
  • با تلاش مامورین وزارت اطلاعات در مازندران رخ داد:

    با تلاش مامورین وزارت اطلاعات در استان مازندران باند مخوف پاشا خان منهدم و ابراهیم محمدیان شرور نوشهری که سرکرده باند در غرب مازندران بود کشته شد.