واکسیناسیون دز دوم کرونا
  • فرشته خوش نیت:

    سرپرست شبکه بهداشت و درمان خواف بیان کرد: امیدواریم مردم خواف از فرصت ایجاد شده استفاده نمایند و با شروع هوای سرد و گسترش بیماری آنفولانزا و پیک ششم کرونا سریعتر به مراکز واکسیناسیون مراجعه نمایند تا شاهد بحران جدی در شهرستان نباشیم.