همکاری کشورهای اروپایی
  • موج گزارش می دهد؛

    تکرار تحریم های آمریکا در 7 ماه اخیر مشکلاتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است که به گفته مقام های ایرانی عبور از آن غیر ممکن نیست، زیرا پیش از این ایران تحریم ها را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند؛ تنها راه عبور از مشکلات تحریمی جدید که اثری مخرب تر از قبل دارد ضمن توسعه همکاری با اروپا، اجرای تغییرات ساختاری در اقتصاد به ویژه اصلاح نظام بانکی و مبارزه با رانت و فساد اقتصادی داخلی است.