• دولت در دوره جام جهانی برای صادرکنندگان تسهیلات ویژه در نظر دارد
  • پسری درهند با دم ١٨ سانتی مورد تحقیقات پزشکی قرارگرفت
  • برچیده شدن تمام مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانش آموز
  • آزمون ارزیابی خسارت در ١٠شهریورماه جاری برگزار خواهد شد
  • بزودی پوشش بیمه ای صندوق امانت بانک ها با ۴ شرکت
مواد و تجهیزات
  • ناصر سرگلزایی:

    رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: از دیگر مسائل این حوزه موضوع نظارت است، اکثرا نظارتی بر مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی وجود ندارد، چراکه برای نظارت بر حدود ۲۰۰۰ دندانپزشک، کمتر از انگشتان یک دست ناظر وجود دارد.