مدیر کل انتقال خون کردستان
  • مدیرکل انتقال خون کردستان خبرداد:

    مدیرکل انتقال خون کردستان از ارسال 220 واحد فرآورده گلبول قرمز جهت کمک به حفظ ذخایر انتقال خون خوزستان وتسهیل روند درمان بیماران و مجروحان حادثه تروریستی اهواز خبر داد.