مانور آمادگی در برابر زلزله
  • معاونت جوانان جمعیت هلال‌احمر استان همدان:

    پاک‌بین گفت: سازمان جوانان هلال‌احمر به‌عنوان یک‌نهاد بین‌المللی، مردمی و تخصصی با انجام پژوهش‌های راهبردی درزمینهٔ اصول، اهداف و ارزش‌های نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، برای ارائه خدمات آموزشی و هدایتی و تربیتی، جوانان را جذب، توانمند و در قالب تیم‌های ورزیده سازمان‌دهی می‌کند؛ تا بتوانند از طریق انجام فعالیت‌های خداپسندانه، بشردوستانه، امدادی، عام‌المنفعه و داوطلبانه با دیگران تعامل و امور خود و جامعه را به‌طور مؤثری اداره و هدایت کنند

  • مانور آمادگی در برابر زلزله با حضور علی اصغر پیوندی رییس جمعیت هلال احمر در خوابگاه دختران دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

  • جهت امادگی در برابر زلزله؛

    مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان از برگزاری مانور آمادگی در برابر زلزله در خوابگاه‌های دانشجویی بندرعباس خبر داد.