قاسم کریم زاده
 • معاون شیلات مازندران خبر داد:

  معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران گفت: صید ماهی امسال در مازندران در مقایسه با پارسال ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

 • معاون شیلات مازندران خبر داد:

  معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران گفت: ۴۴ فروند شناور صیادی کیلکا استان مازندران در سال گذشته ۱۸ هزار و ۸۰۰ تن ماهیان کیلکا به ارزش اقتصادی حدود ۷۸۰ میلیارد ریال از دریا صید و روانه بازار مصرف کردند.

 • معاون شیلات مازندران خبر داد :

  معاون شلات استان مازندران از افزایش درآمد صیادان ماهی کیلکا در این استان خبر داد و گفت: حدود ۲۶۰۰ تن ماهی کیلکا تا پایان مرداد در مازندران صید وروانه بازارشده است.

 • معاون شیلات مازندران خبر داد:

  معاون صید و صیادی اداره کل شیلات مازندران گفت: تاکنون ۳۶۰تن ماهی کیلکا با ۳۰درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال در مازندران صید شده است.