فعالان اقتصادی و تجاری استان مازندران
  • معاون استاندار ساراتف روسیه:

    معاون استاندار ساراتف روسیه گفت: استان ساراتف درکنار صادرات گوشت قرمز به ایران برای تامین نیازمندی این کشور خواهان واردات گوشت مرغ از ایران هستیم.