شفافیت نظام مالیاتی
  • نماینده مجلس یازدهم مطرح کرد:

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با بیان اینکه راهکارهای متعددی برای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد، گفت: تصویب و اجرای قانون جامع شفافیت در کشور موجب خواهد تا نظام‌های مالیاتی و بانکی در ایران بدون وقوع فساد در کشور فعالیت‌های خود را انجام دهند.