شرکت های تابعه وزارت اقتصاد
  • عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:

    یک عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه شفاف سازی عملکرد مالی بانک ها و شرکت‌های دولتی معتقد است: هرچه شفافیت اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، امکان رانت و فساد کاهش یافته، علاقه به سرمایه‌گذاری بیشتر شده و امکان جهت‌دهی توسعه بیشتر وجود خواهد داشت.