ساماندهی بازار
  • علی صالحی:

    رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: قصور و سوء مدیریت در نظارت و توزیع اقلام مورد نیاز مردم قابل قبول نیست.

  • بی توجهی دولت به مطالبات خودرویی مردم؛

    در حالی 13 هزار خودرو در گمرک متوقف است که مصوبه دولت برای ترخیص آن‌ها منقضی شده، از طرف دیگر در یک سال گذشته خودروسازهای داخلی نتوانستند با عرضه کافی بازار را در سطح تعادل نگهدارند، از این رو کارشناسان معتقدند دولت باید تدابیری برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک و عرضه خودروهای اقتصادی به بازار سیاست‌هایی را تدوین کند.