سازمان‌های تورونتا
  • معاون استاندار مازندران خبر داد :

    معاون اقتصادی استاندار مازندران گفت: ضریب نفوذ بالای اینترنت در مازندران بالا است و باید از مزایای این رتبه حداکثر استفاده را کردو همچنین در مناطق غیر قابل دسترسی نیز باید از این مزایا استفاده ود.