رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور
  • در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران صورت گرفت:

    در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران صورت گرفت: علی‌اصغر مونسان، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور از غرفه استان همدان در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران بازدید کرد.