ریسک قاچاق از هرمزگان
  • معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: گرانی قیمت ماهی در بازار بندرعباس و دیگر شهرستان های استان غیر قابل توجیه است و باید بر روی بازار ماهی در هرمزگان نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد.