ترویج سبک زندگی غربی
  • حامد حریرفروش از راهبرد رسانه ای دشمنی عربستان می گوید:

    یک کارشناس روابط بین الملل در مورد تلاش رسانه ای عربستان بر علیه ایران با تاسیس شبکه های ماهواره ای مختلف سخن گفت.