بنگاه های دولتی و حاکمیتی
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد

    در حال حاضر تحریم ها فعالیت بنگاه های تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند برای بقا و ارتقای کیفیت تولیدات باید در سطح کلان زیرساخت ها فراهم شود، هرچند امروز اجرای معافیت مالیاتی برای بنگاه های وابسته و ایجاد انحصار از طریق تعرفه های گمرکی دو رانت ضد کیفیت تولید است.