بنگاه تولیدی بدهکار
  • موج درباره معوقات بانکی تولیدکننده ها گزارش می دهد

    میزان معوقات بانکی به 136 هزار میلیارد تومان رسیده که بخش کمی از آن به تولیدکننده ها مربوط می شود. فعالان بخش خصوصی معتقدند تولیدکننده ها برای دریافت تسهیلات تضامینی نزد بانک می گذارند به همین دلیل برای جلوگیری از خلل در تولیدشان به تعهدات خود پایبند هستند اما بخش عمده ای از این بدهی ها مربوط به افرادی است که با مجوز تولید تسهیلات دریافت کرده اند و امروز فعالیت تولیدی ندارند.