بعثه مقام معظم رهبری
  • علیرضا رشیدیان:

    رییس سازمان حج و زیارت گفت: باید اشاره کنم که هیچ چیز به اسم بهره یا سود برای این سازمان وجود نداشته و نخواهد داشت. هزینه‌های حج از دو بخش تشکیل می‌شود؛ یکی بخش ریالی که منظور هزینه‌های ریالی داخل کشور ما است و بخش ارزی که بیشترین بخش را در بحث تامین هزینه تشکیل می‌دهد.

  • نماینده بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت گیلان خبر داد:

    نماینده بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت گیلان و امام جماعت مسجد امام رضا شهرک گلسار رشت گفت: کرشمیر پتی جوان با گفتن شهادتین در مسجد امام رضا شهرک گلسار رشت مسلمان شد .