بسته های ماهانه آلفا
  • اپراتور همراه اول برای جلب رضایت مشترکین از خدمات اینترنت به ازای خرید هر یک از بسته های اینترنتی هدیه ای با عنوان صبحا نت عرضه کرده که به طور رایگان از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر در اختیار آن ها قرار می گیرد.