بازار عرضه
  • مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

    مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت: برداشت پرتقال از باغهای مرکبات استان مازندران از اوایل آبان ماه آغاز شده است.

  • مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با ابراز نگرانی از همه گیر شدن مصرف فرآورده های آرایشی تقلبی و قاچاق گفت: این روزها فروش این لوازم خارج از ضابطه و غیربهداشتی در بازارهای خرده فروشی، زیاد به چشم می خورد.