امنیت کرمانشاه
  • فرمانده انتظامی کرمانشاه:

    سردار منوچهر امان‌اللهی گفت: وجود پدیده قاچاق در کرمانشاه به خاطر مرزی بودن امری اجتناب‌ناپذیر است، اما با تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط پلیس و خصوصاً پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، امروز جزو استان‌های پیش رو در برخورد با این پدیده هستیم.