گروه محصولات شیمیایی
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    نماد شلیا وابسته به سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بعد از ۳ سال در حالی که شاخص کل ۱۰ برابر شده با ۳ برابر قیمت بازگشایی شد و همین مساله و قوانین ناظر بازار برای معاملات این سهم شائبه های درباره پشت پرده های بازگشایی نماد شلیا به وجود آورده است.

  • در معاملات دومین روز این هفته بورس تهران با بازگشایی نماد مپنا پس از هشت ماه جو کلی بازار منفی شد به‌طوری که بسیاری از سهامداران موقعیت فروش گرفتند. حجم معاملات نیز به‌طور کم سابقه‌ای رقم چهار میلیارد را رد کرد.