گرمخانه‌های تهران
  • توکلی زاده گفت: ۲۰ گرمخانه با ظرفیت ۲ هزار نفر برای کسانی که در زمستان سرپناه ندارند، آماده شده است.

  • جوادی یگانه خبر داد؛

    معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه دو گرمخانه برای مردان و دو گرمخانه برای زنان اضافه می شود، گفت: گرمخانه‌های ویژه بانوان در منطقه ۵ و ۱۶ و دو گرمخانه آقایان در مناطق ۱۰ و ۱۶ تجهیز می شوند.

  • نجم‌الدین محمدی:

    محمدی گفت: با شدت گرفتن میزان بارش، ستاد مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد که خطر آب گرفتگی در گرمخانه منطقه 9 وجود دارد که با توجه به این اعلام خطر، گرمخانه منطقه 9 را تعطیل کرده و افرادی که در آن جا پذیرش می‌شدند را به گرمخانه‌های دیگر انتقال دادیم.