وعده های بی عمل مسئولان
  • حجت الاسلام و المسلمین حسن کریمی بر لزوم بازدید مستمر مسئولان از روستاها تأکید کرد؛

    دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان گفت: مسئولان امر باید بازدید میدانی از روستاها را برای درک بهتر شرایط روستاییان و همچنین با هدف تصمصم گیری آگاهانه در ارتباط با مشکلات روستاها واقدام سریع و جهادی برای رفع آنها انجام دهند.

`