نشست هم‌ اندیشی و تبین رویکردهای بودجه سال ۱۴۰۱ کمیته امداد