مرز آذربایجان
  • نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن خبر داد؛

    سید جواد حسینی کیا با اشاره به مشکلاتی که چندی پیش در مرز آذربایجان به وجود آمده بود، گفت: در حال حاضر کشورهای آذربایجان و ترکیه واردات خود را از ایران محدود کرده اند.