قاچاق آثار باستانی
  • سرهنگ افشین یاری

    فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به گزارش های دریافتی مبنی بر اینکه عده ای در پی کشف عتیقه جات و آثار باستانی هستند، نامبردگان دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

`