رییس پشت میزی
  • یادداشت؛

    یکی از مشکلاتی که نظام اسلامی ایران با آن گریبانگیر است، مدیریت ژنرالی مسئولان است. وقتی هنوز مسئولیتی ندارند با مردم هستند و به محض رسیدن به جایگاه مطلوب، میشوند مصداق مثال "خرش از پل گذشت" و دیگر هیچ نگاهی به عقب ندارد.

`