رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه
  • رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری قاتل متواری خبر داد که حدود دو ماه پیش در شهر کرمانشاه مرتکب قتل شده و پس از آن به یکی از شهرهای استان همدان گریخته بود.

`