دکتر سوگل مشایخی
  • دکتر سوگل مشایخی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ:

    این استاد دانشگاه گفت: دیوان حافظ، مجموعه‌ای از اشعار ماندگار است که به عنوان میراثی بی بدیل از ایران کهن به یادگار مانده است.