دمای موتورخانه
  • سرپرست شرکت گاز استان مازندران مطرح کرد:

    سرپرست شرکت گاز استان مازندران گفت: مشترکین گاز طبیعی باید بدانند در ایام پرمصرف سال شبکه انتقال گاز کشور به‌عنوان یک مخزنی که ساعت‌های طولانی بتواند اوج مصرف را تحمل کند امکان پذیر نیست و در زمان اوج مصرف ، شبکه انتقال کشور دچار افت فشار خواهد شد.