تولیدی برق حرارتی
  • رضا مهرانی:

    مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان گفت: در طی هفت ماه نخست امسال میزان تولید خالص برق نیروگاه‌های استان از مرز ۱۱ میلیون و ۶۹۹ هزار مگاوات ساعت گذشته است.