تولید و عرضه مرغ
  • جمشید گل پور:

    مشاور قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و اپلیکیشن ثبت اطلاعات عرضه مرغ در خارج از شبکه در کشور به حداقل رسیده است.

  • برومند چهارآیین در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    برومند چهارآیین گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور باید طبق ماده ۵ اساسنامه شرکت مرغ زنده از مرغداران به قیمت مصوب بخرد تا مانع زیان مرغداران شود و مرغدار خیالش راحت شود که اگر مرغ مازادی پرورش دهد شرکت پشتیبانی می خرد، اما در حال حاضر شرکت پشتیبانی مرغ یخ زده می خرد که سبب تردید بخشی از مرغدارها برای استمرار جوجه ریزی می شود.