تولید برق در نیروگاه بندرعباس
  • رضا مهرانی:

    مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان گفت: در طی هفت ماه نخست امسال میزان تولید خالص برق نیروگاه‌های استان از مرز ۱۱ میلیون و ۶۹۹ هزار مگاوات ساعت گذشته است.

  • مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس از تحقق ۹۵ درصدی تعهد تولید برق نیروگاه ایسین خبر داد و گفت: چهارماه نخست امسال میزان تولید خالص برق نیروگاه های استان هرمزگان از مرز چهار میلیون و ۷۳۰ هزار مگاوات ساعت گذشته است.