تاریخ طنز مکتوب نشریات کشور از آغاز تا انجام
  • نویسنده کتاب«کتیبه‌ها»اعلام کرد اتفاقات مهم دو دهه و نیم از زندگی‌اش را در قالب یکی از بلندترین ساقی‌نامه‌های ادبیات فارسی کشورمان روایت کرده و در انتظار اخذ مجوز چاپ برای آن است.

`