بیمه دانش آموزان
  • رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: بیمه حوادث و مازاد درمان دانش آموزان و کارکنان وهمچنین بیمه مسئولیت مدنی بیمه شدگان در قبال یکدیگر و اشخاص ثالث موضوع بسیار مهمی است که مدیران مراکز آموزشی باید توجه و حساسیت ویژه ای نسبت به آن داشته باشند.