انتخابات ریاست جمهور
  • قاضی زاده هاشمی در گفت وگوی ویژه خبری:

    نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: در معیشت موضوع اشتغال را هدفگذاری می کنیم می خواهیم نرخ بیکاری که 12، 13 درصد حالا کمتر یا بیشتر اعلام می کنند این را کاهش بدهیم یا قدرت خرید را افزایش بدهیم.

`