اعمال 28 صفر
  • اعمال ۲۸ ماه صفر که مقارن با رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) است شامل خواندن زیارت حضرت محمد (ص)، غسل، روزه، دادن صدقه و دعا در حق خود و دیگران است.

  • همزمان با فرا رسیدن روز 28 صفر قرائت دعای یا شَدیدَ الْقُوی وَیا شَدیدَ الْمِحالِ، خواندن زیارت پیامبر اکرم (ص) از راه دور و زیارت امام حسن مجتبی (ع) از راه دور توصیه می شود.

`