ارتقای ایمنی حریم راهها
  • مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران خبر داد:

    مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران عنوان کرد: تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی استان در شهریور ماه سال 1400 نسبت به سال 1399، میزان 29 درصد کاهش داشته است.

`