3 پایگاه سیار
  • علی اصغر علی اکبری:

    مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان ایلام گفت: اکنون 12 پایگاه ثابت، 3 پایگاه موقت، 3 تیم واکنش سریع، 2 تیم امدادی خواهران و 4 تیم امدادی برادران در مرز مهران مستقر و در مجموع 300 امدادگر و 110 نفر از کارکنان این جمعیت در حال امدادرسانی به زائران هستند.

`