​افتتاح دومین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در قشم