۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
  • علی امام خبر داد

    مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) با بیان اینکه خط متروی تهران پرند شبکه متروی تهران را به فرودگاه امام خمینی (ره) و شهر پرند متصل می‌کند، بخش ساختمانی این فاز بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و یکی از لاین‌های آن تا نزدیکی پرند ریل گذاری شده است.