یارانه پنهان سوخت
  • خالقی در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پخش

    عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت می شود، از این رو قیمت انرژی باید واقعی شود و در صنعت ساختمان و خودرو بازنگری شود و به سمت استاندارد مصرف سوخت حرکت کنیم.