یادواره ۶۰۰ شهید سادات استان قم
  • آیت الله سعیدی:

    امام جمعه قم گفت: سربند یا حسین(ع) در جبهه برای رزمندگان باعث افتخار بود و امروز نیز نگهداری این روحیه در جامعه بسیار مهم است.