گران کردن بنزین
  • رسانه های متعهد در کشور باید پا به میدان بگذارند و با اطلاع رسانی درست در مورد اعتراضات اخیر در کشور، اجازه هرگونه بهره برداری و فرصت طلبی را از بیگانگان بگیرند.