گاز محور توسعه
  • با شکستن رکورد گازرسانی به هلیلان:

    مدیر‌عامل شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه رکورد گازرسانی در مناطق روستایی هلیلان شکسته شده است، گفت: این مجموعه با تلاش شبانه روزی کارکنان و گازدار نمودن هر روستا در کمتر از یک ماه، رکورد قابل توجهی از خود بر جای گذاشته است.