کیفیت نیروهای مسلح
  • نخستین همایش استاندارد کیفیت نیروهای مسلح و رونمایی از تندیس و جایزه سال کیفیت نیروهای مسلح با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح برگزار شد.