کیفیت محصولات ذوب آهن
  • سید حسین دیباجی گفت : تمامی تلاشگران مدیریت کیفیت اعم از روزکار و شیفت به مانند گذشته در جهت اعتلاء هرچه بیشتر کشور عزیزمان ایران اسلامی در جبهه صنعت خالصانه و بدون هیچ چشم داشتی تلاش خود را مضاعف کرده تا به این وسیله سهم کوچکی در پیشبرد مقاصد نظام مقدس اسلامی در سال رونق تولید داشته باشند.